Sứ mạng

  • Phát triển phong trào tập luyện bóng rổ cho nhân dân, đặc biệt là trong đối tượng thanh thiếu niên, góp phần tăng cường sức khoẻ và nâng cao tầm vóc cho người Việt Nam, làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần, vui chơi giải trí, rèn luyện phẩm chất, ý chí, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội ngày càng phát triển;
  • Phát triển bóng rổ chuyên nghiệp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các VĐV, thu hút các tài năng bóng rổ người Việt trên khắp thế giới làm nền tảng xây dựng đội tuyển quốc gia đạt trình độ cao (trước mắt là khu vực Đông Nam Á). Giải bóng rổ chuyên nghiệp góp phần quảng bá bóng rổ trên các phương tiện truyền thông và trở thành điểm đến giải trí cho người xem sau thời gian làm việc căng thẳng;
  • Phát triển bóng rổ học đường, tạo sân chơi giải trí tích cực cho học sinh, hướng các em vào hoạt động thể chất lành mạnh và đặc biệt qua bóng rổ giúp xây dựng nhân cách, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng sống cho các em học sinh. Bóng rổ học đường là môi trường phát hiện và bồi dưỡng tài năng bóng rổ ban đầu.
  • Kết nối cộng đồng bóng rổ trong cả nước thành một khối thống nhất, mở rộng quan hệ quốc tế và xây dựng Liên đoàn bóng rổ Việt Nam trở thành một trong những Liên đoàn thể thao quốc gia có năng lực, uy tín trong và ngoài nước.