Tầm nhìn

  1. Đưa bóng rổ – môn thể thao Olympic trở thành môn thể thao phổ biến   thứ hai ở Việt Nam.
  2. Xây dựng Liên đoàn thành tổ chức xã hội nghề nghiệp mạnh, chuyên   nghiệp và có uy tín trong và ngoài nước.